http://www.hardeschijfdokter.nl/img/Data_Recovery.jpg

Data Recovery Hardeschijfdokter

Het doel is om informatie te delen op computer gebied. Mijn kennis van zaken bestaan uit data recovery van alle opslag mediums. Het is allemaal begonnen met een 8 inch floppy disk die eind 1960 zijn intrede deed. Deze werden verder ontwikkeld en in 1971 lagen deze pas in de winkel. In 1976 kwam de 5.25 inch floppy disk. In 1984 kon deze ook aan twee zijden beschreven worden wat de opslag capaciteit aanzienlijk verhoogde tot 1.2 mb

 

Na het opstarten van een computer met een 5.25 inch floppy disk kon je ook gegevens opslaan op een cassette bandje. Dit was handig om bijvoorbeeld een brief of spel op te slaan. De floppy disk is wel gevoelig voor storingen door stofdeeltjes of andere verontreiniging. Dit ging dan tussen de eigenlijke schijf en de buitenkant zitten waardoor dit ging schuren en de floppy uiteindelijk beschadigd raakte. De tape streamer die toen ook al gebruikt werd bleek een betrouwbaar middel om data op te slaan. Heden ten dagen wordt deze manier van opslag nog gebruikt om backups te maken voor als een systeem een crash zou hebben. In theorie zou een cassette 30 jaar mee moeten gaan om data te bewaren wat een uitzonderlijk lange tijd is dit ten opzichte van andere opslag mediums.

 

Toen de 3.5 inch floppy disk (door IBM ontwikkeld) zijn intrede deed in 1986 had deze 2 varianten. De eerste was een 720 KB dubbele intensiteit. De tweede was de 1.44 mb met een hoge intensiteit. De laatste van deze twee wordt nu nog veel gebruikt om kleine bestanden op te bewaren voornamelijk administratie of systemen zoals een pompstation installatie die dmv. een computer aangestuurd wordt. Omdat deze systemen kostbaar zijn worden deze dan ook niet snel vervangen. De 3.5 inch floppy disk is ook veel gebruikt om nieuwe computers van een besturing systeem te voorzien. Hierbij moest een driver op de floppy gekopieerd worden om het besturing systeem Microsoft Windows XP te installeren op een personal computer.

 

In 1985 werd de cd-rom ontwikkeld. Een schijfje van 1,2 mm dik en 120 millimeter in diameter met een dun laagje van aluminium om een weerkaatsing te geven. Een variant hiervan is de 80 millimeter in diameter cd-rom en wordt ook wel de mini cd-rom genoemd. Hier zijn drie varianten van cd-rom dvd-rom mogelijk. De geperste versie die in de fabriek geperst worden met voornamelijk muziek. De cd-rom dvd-rom waarmee de thuisgebruiker data kan branden. De rw-rom die gewist kan worden en op nieuw beschreven kan worden. De geperste versie is het langste houdbaar. De cd-rom dvd-rom die de thuisgebruiker gebrand heeft zijn gemiddeld maar 7 jaar houdbaar. Hierna treed corrosie op en wordt het plaatje onleesbaar. Het is dus slim om altijd een brand datum te vermelden om data verlies te vermijden.

 

In 1960 is men al begonnen aan de ontwikkeling van de harde schijf. De harde schijf werd in 1980 commercieel beschikbaar maar was erg duur in aanschaf. Eind 1980 werden deze harde schijven al standaard in computers geïnstalleerd. De ontwikkeling tot nu hebben grote verschillen laten zien in opslag en transmissie van data. De eerste harde schijven hadden een opslag capaciteit van 3.75 mb. Tegenwoordig is een harde schijf groter dan 2 terabyte geen uitzondering meer. Een aluminium plaatje met een magnetische laag als coating wordt gebruikt om de enen en nullen op te slaan. Deze word door middel van een armpje en een leeskop beschreven en gelezen.

 

Wel vraag ik mij af hoe het zit met de betrouwbaarheid van al deze opslagmedia. De consument heeft het volle vertrouwen in deze apparaten maar als deze stoppen met werken heeft dit meestal dramatische gevolgen. Verlies van gegevens, administraties en foto’s zijn dan onvermijdelijk. data recovery is dan nog de enigste optie om gegevens te recoveren. Maar het ligt eraan waardoor een opslagmedium defect raakt. Het vallen van een harde schijf is meestal een definitief verlies van gegevens. De leesplaatjes van de harde schijf worden dan door een verbogen leeskop beschadigd en onherstelbaar vernietigd. Online backup is voorzover de meest veilige manier om een backup te maken. Als je alle mogelijke manieren bedenkt waardoor een opslagmedium defect kan raken. Ouderdom, slijtage, brand, waterschade, diefstal zijn een aantal oorzaken waardoor gegevens verlies mogelijk is. De vuistregel voor een 100 procent backup is de data op twee mediums te bewaren in twee verschillende gebouwen. Bij een online backup worden aan alle eisen voldaan. Gelukkig is de concurrentie bij bedrijven die deze service aanbieden scherp en zal de prijs voor een abonnement gunstig zijn. Deze kosten per maand zijn nu al zo laag dat een eigen externe harde schijf al duurder is in levensduur en aanschaf dan deze service per maand kost.

Data recovery

Data recovery is het proces om data van beschadigde, corrupte, niet-werkende opslagmedia af te halen wanneer dit niet meer op een gebruikelijke manier mogelijk is. Vaak word de data gerecoverd van opslagmedia zoals interne of externe harde schijven, solid-state schijven (SSD), USB flash geheugen, tapes, CD, DVD, RAID systemen, en andere elektronica. Recovery zal nodig zijn bij fysieke schade aan een opslag apparaat of logische schade aan de partitie systeem dan niet toegankelijk is voor het besturingssysteem.

Het meest voorkomende data recovery process is het niet opstarten van het besturingssysteem. Waar het probleem niet makkelijk is om alle data naar een ander opslagmedium te kopieren. Dit kan gedaan worden met een live-CD, meestal kan de schijf met een storing eenvoudig aangekoppeld worden. Met een bestandsmanager of data recovery software kan deze waardevolle data dan gekopierd worden naar een backup schijf om het besturingssysteem te vervangen.

Een ander mogelijk probleem is een storing in het opslag apparaat. In deze gevallen zal het moeilijker zijn om de data van deze apparaten te recoveren. Het apparaat zal tot op zekere hoogte hersteld moeten worden en zo ook het bestandssysteem, de partitie of de master boot record. Disk recovery technieken op software gebaseerd van corrupte data tot hardware reparatie met een fisieke storing aan een beschadigde harde schijf. Als data recovery bij een harde schijf nodig is zal dit maar eenmalig uitgevoerd worden voor alle data die nog te recoveren is.

In een ander geval zijn er bestanden verwijderd van een opslag medium. Verwijderde bestanden zijn niet gelijk permanent verloren. Bij het verwijderen van bestanden wordt de referentie naar de data verwijderd in een mappen structuur. De vrijgekomen ruimte wordt dan later weer gebruikt om data weg te schrijven. Tussen deze gebeurtenissen in is data recovery mogelijk en kan data hersteld worden. Deze soort van data recovery word vaak gebruikt bij forensisch onderzoek waarbij expres data is verwijderd om inzage te geven in de data die verwijderd is.

Het recoveren van data met fysieke schade

Een heel scala van storingen kan fysieke schade inhouden bij opslag media. CD-Rom’s kunnen problemen hebben met de metalen legering die tussen de twee kunstof plaatjes geperst zijn. Ook krassen zijn vaak een probleem bij dit medium. De houdbaarheid van dit soort opslag mediums is ook meestal beperkt houdbaar tot ongeveer zeven jaar. Harde schijven kunnen een aantal mechanische storingen hebben zoals een leeskop storing, de motor die niet meer werkt die de leesplaatjes laat draaien. Storingen aan de elektronica ten gevolge van piekspanning. Tapes kunnen breken. Fysieke schade heeft meestal ook verlies van data tot gevolg en in veel gevallen is de mappen structuur ook beschadigd. Bij fysieke schade zal altijd eerst het probleem verholpen moeten worden om data van het apparaat te kunnen recoveren.

De meeste fysieke schade kan meestal niet door de eind gebruiker worden hersteld. Als bijvoorbeeld een harde schijf geopend wordt in een normale omgeving kunnen er stofdeeltjes op de leesplaatjes komen. Als de lees en schrijfkop hier overheen komt kan de leeskop beschadigd raken en een verdere data recovery onmogelijk maken. Eind gebruikers hebben niet de hardware en kennis van zaken om data recovery mogelijk te maken. Dure data recovery bedrijven zullen dan ingeschakeld moeten worden om de data terug te halen.

Recovery technieken

Het recoveren van data bij harde schijven met fysieke schade kan op veel manieren gedaan worden. Een aantal schades kan hersteld worden om direct data recovery uit te voeren. Maar er kan hiernaast ook logische schade ontstaan zijn. Een speciaal harde schijf kopieer techniek wordt dan gebruikt om ieder leesbaar gedeelte te kopiëren naar een bestand. Wanneer deze handeling voltooid is en op een betrouwbaar medium staat kan dit geanalyseerd worden met speciale software om de data weer in zijn originele staat te herstellen.

Hardware reparatie

Media met een grote elektronische storing moeten eerst hersteld worden om data recovery mogelijk te maken.

Voorbeelden van fysieke recovery procedures zijn: het verwijderen van de PCB printed circuit bord (de elektronica aan de buitenkant van een harde schijf) en deze vervangen met een geschikte PCB. Een live swap (wisselen) van de PCB wordt ook wel gedaan. Bij schade aan het systeem gedeelte wordt de donor schijf opgestart en de PCB wordt dan op de harde schijf geplaatst met de fysieke schade. Een leeskop vervangen met geschikte onderdelen van een donor schijf. De leesplaatjes in een ander geschikte donor schijf plaatsen. Vaak word een combinatie van deze technieken toegepast. Sommige data recovery bedrijven hebben een procedure van een hoge technische graad. En zijn niet geschikt om door een ongetraind persoon te laten uitvoeren. Deze handelingen zullen altijd de garantie van de harde schijf schaden.

 

Het probleem met computers is dat deze gevoelig kunnen zijn voor piekspanning. Bliksem inslag of als de elektriciteit uitvalt en weer terug komt. Bij het terug komen van de stroom is meestal een piekspanning aanwezig. Deze spanning kan heel goed uw computer onklaar maken. Om u hier tegen te beschermen is er een verlengsnoer in de handel waar dan bij staat (piekspanning beveiliging) als er dan een piekspanning optreed zal het verlengsnoer de apparatuur hier tegen beschermen. Voor ongeveer 6 euro is deze te koop in bouwmarkten. Deze verlengsnoeren zijn herkenbaar aan een led op de stekker. En zorgen bij een piekspanning dat deze niet uw kostbare apparatuur kan bereiken. Nu is vaak uw computer niet het meest belangrijke met deze vorm van schade maar juist de data die op het apparaat staat. Een harde schijf in een computer is eigenlijk wel gevoelig voor een piekspanning. Het kan in ieder geval een hoop narigheid voorkomen. Ik heb ooit eens een harde schijf uit Hoek van Holland mogen behandelen waar de bliksem via het elektriciteitsnet is binnen gekomen. Bij het doormeten van de harde schijf de defecte onderdelen vervangen. Bij de data recovery ondervond ik problemen met een paar, bestanden die niet meer te herstellen waren. De piek spanning heeft dus ook de platters in zijn greep gehad en hier zijn schade aangericht. Overigens waren alle apparaten in de woning defect gegaan als gevolg van dit natuur verschijnsel. En moest alles vervangen worden. Overigens is schade bij bliksem inslag anders dan wanneer de stroom weer terug komt. Bliksem inslag is gelijkstroom en heeft de eigenschap om over te springen wat een flits veroorzaakt. Het kan korte afstanden door de lucht overbruggen als de spanning sterk genoeg is. Vandaar ook dat dit zoveel schade kan aanrichten in een woning.

Bliksem afleiders op hoge gebouwen zorgen ervoor dat de bliksem inslag naar de grond kan komen wat de tegenpool is voor bliksem. De dikke kabel moet zo dik zijn zodat er een doorstroming van het hoge voltage afgevoerd kan worden naar de bodem. Ook moet deze ver genoeg van andere geleiders gescheiden blijven anders bestaat de kans dat de bliksem alsnog overslaat.

Wat is een GPT

Een GUID partitie tabel (GPT) werd geïntroduceerd als een onderdeel van een extensible firmware interface (EFI) en is de ontwikkeling van Intel. EFI is een nieuw soort BIOS in moederborden waarbij het voordeel is dat niet voor ieder stukje hardware een driver geïnstalleerd hoeft te worden.

MBR (master boot record) is de veel gebruikte partitie soort die gebruikt wordt om op harde schijven een partitie aan te maken. MBR heeft beperkingen zoals het maximaal van 4 partities aanmaken en een extendable partitie om dit uit te breiden. Hierbij wordt het voor een thuisgebruiker niet makkelijk gemaakt. Bovendien kan er maximaal twee terabyte per partitie aangemaakt worden.

Een GPT schijf kan groot zijn, het aantal partities is niet afhankelijk van beperkingen zoals een uitgebreide partitie bij een MBR partitie.

Een GPT partitie is goed uitgedacht en herkend alles zelf. Belangrijke gegevens voor een partitie zijn niet in een verborgen sector opgeslagen en kunnen door verschillende platforms (Windows Apple Linux) herkend worden.

GPT schijven gebruiken een hoofd partitie tabel en een back-up partitie tabel voor redundancy.

GPT schijven kunnen zeer groot gemaakt worden. De hoeveelheid partities op een GPT schijf is niet beperkt zoals een uitgebreide partitie format zoals in MBR voorkomt.

De GPT partitie is een zelf herkennende schijf. De lay-out voor een partitie zit in de partitie zelf en niet in een stukje ongeformatteerde of verborgen ruimte van de schijf. GPT schijven gebruiken primaire en back-up partitie tabellen voor het waarborgen van een goede werking van de partitie. CRC32 (cyclic redundancy check) is de controle waarmee gekeken wordt of de data goed is weggeschreven in de partitie. Dit is een fout detectie mechanisme die fouten herkend en meld wanneer een bestand niet goed is weggeschreven. De GPT partitie format gebruikt een versie nummer en grote van de partitie om in de toekomst het vergroten van de partitie mogelijk te maken.

Iedere GPT partitie heeft een unieke naam GUID (index van een partitie) en een partitie inhoud type, zodat er geen coördinatie nodig is om te voorkomen dat de partitie niet meer leesbaar zou zijn, denk bijvoorbeeld aan een stroomstoring waarbij de partitie niet afgesloten kan worden. Iedere GPT partitie heeft een uni code naam van 36 tekens. Dit betekend dat er een naam voor de partitie gemaakt is zonder dat door de software begrepen wordt welke soort partitie dit is.

GPT geschikt voor besturingssystemen

 

een backup online maken

Cloud backup online

Online Backup now has a super offer which will interest many computer users to make use of it. For less than 5 euros per month allows unlimited backup running a computer. I think that in this digital world we live well enough to secure your photos. Unfortunately, I mean. My profession often fined that there is no backup of the files is created. When a hard drive crash, then data recovery must be performed this can be an expensive business. For a USB hard drive that you must treat it as a box of eggs because the hard disk is so sensitive that it seems to me this is an affordable solution for many people. A hard disk or a 100 euro for a little over 2 years maintained a backup. A hard disk has not eternal life, so this is a great deal. Remember that open files like Outlook with the Outlook PST file will not always backup   well when it is opened.

Apple History

Apple de allereerste

The first Apple

The first Apple

The first Apple was created in 1976 by Steve Wozniak. He has a couple of years to build the first Apple. The board was composed of several parts. A System monitor and keyboard was not delivered. The owner of this Apple itself has a System built to the motherboard and keyboard mount.

On April 1, 1976 have Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne started the company Apple. The product was called the Apple 1 kit. This was hand made by Steve Wozniak and had a proccesor motherboard, RAM memory and a graphics chip that only simple text could be made visible.The Apple I was put into production in July 1976 was 666.66 U.S. dollars and cost 466.69 euros. Now, this computer cost $ 2572 Euro 1800 should have because of inflation.

Apple was created as a cooperative on January 3, 1977 Ronald Wayne without his share of the company that sold back to Steve Jobs and Steve Wozniak. The multi-millionaire Mike Markkula provided essential items such as expertise in sales and marketing, he borrowed $ 250.000 to the company for a start.

The Apple II was introduced on April 16, 1977, and was definitely different than its competitors because it came with a color graphics card. The competitors were the TRS-80 and Commodore PET with a tape recorder that worked. Apple surpassed those computers with a 5 ¼ inch floppy disk drive.

VisiCalc spreadsheet program developed for the Apple II and gave the business market and the home user a reason to buy the Apple II. Apple was now in third place in the business market. By the end of the seventies had been Apple developers and production staff in service.

In May 1980 they introduced the Apple III to compete against IBM and Microsoft.Steve Jobs was right all convinced that all future computers a graphical interface environment needed and he began to develop the Apple Lisa. When Apple entered the market with this they generated more capital than the Ford Motor Company in 1956.

At Apple, most millionaires (300) was born and there is no other company that after she did. In 1978 Steve Jobs to the Apple Lisa project started in 1982 but now he had to stop a team with this company because they are low budget Macintosh took over.

Lisa won the race against competitors in 1983 and became the first personal computer to the public with a graphical environment. Commercially, this was seen as a flop because of the high purchase price and the limited amount of available software.

In 1984 Apple launched the first Macintosh with a television campaign. The Macintosh sold well but sales declined due to the high purchase price and the limited amount of software. This changed when the LaserWriter and PostScript laser printer for a reasonable price was introduced. The Mac was this progressive because the Macintosh GUI.

In 1989, Apple released the first portable Macintosh computer in 1991 and the PowerBook. They were just as powerful as a desktop Mac, but weighed 7.5 pounds with a time of twelve hours on the batteries. The same year, Apple released a major upgrade to System 7 operating system. A color interface and networking capabilities. This was the base until 2001.

The subsequent years were good and bad products. The upward trend is still with the Mac mini, iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air a great success.

On December 25, 2010, Apple had record revenue of $ 26.74 billion.

On Wednesday, October 5, 2011 Steve Jobs is deceased.

The third largest exporter of hard drives is Thailand, the worst flooding in more than 50 years, the problems with the manufacture and export of hard drives. It is still early to draw conclusions, but it looks as though this is up to the first quarter of 2012 will last.

Demand, the flooding was 176.2 million hard drives during the fourth quarter of 2011. This is 25.9 percent of total production in 2011.

Western Digital and Toshiba stopped production temporarily. Both companies have their factory in Pathum Thani province near Bangkok.

Western Digital has the largest manufacturing and 37,000 workers employed in Thailand. 60 percent of production comes from Thailand for this company.In the second quarter, 53.8 million people there hard drives, this is 32 percent of the total market for hard drives.

Toshiba employees to about 3,900 in Thailand and 50 percent of the total capacity of the supply of hard drives in the affected area. In the second quarter of 2011 was the fourth Toshiba dealer with a volume of 17.8 million hard drives. Toshiba has a market capacity of 10.6 percent of the total market in hard drives.

In second place is Seagate with a factory that produces Teparuk reading heads in Thailand. Another component word in Korat Thailand manufactured. Both plants have been operating during this flood.

The flooding that already hold about two months have impact on the company NIDEC that 70 percent of the total market for hard drives the motor of the hard drive produces. The companies Western Digital, Seagate, Hitachi and Toshiba Samsung depend on the company and have two factories NIDEC NIDEC NIDEC Precision Electronics and both are located in Ayutthaya north west Thailand.

Another part of the production company Hutchinson Technology has to stop production.This is based in Ayutthaya and the flooding and a shortage of energy could not deliver. We plan to in the United States to continue production because of the high demand for hard drives.

Worldwide, the production of hard drives for 25 percent of Thailand.

De op twee na grootste exporteur van harde schijven is Thailand, door de ergste overstroming in meer dan 50 jaar heeft het problemen met de productie en export van harde schijven. Het is nog wel vroeg om nu al conclusies te trekken maar het ziet er wel naar uit dat dit tot en met het eerste kwartaal van 2012 zal gaan duren.

De vraag naar, voor de overstroming was 176,2 miljoen harde schijven tijdens het vierde kwartaal van 2011. Dit is 25,9 procent van de totale productie in 2011.

Western Digital en Toshiba hebben de productie tijdelijk gestopt. De beide bedrijven hebben hun fabriek in de provincie Pathum Thani vlak bij Bangkok.

Western Digital heeft de grootste productie en heeft 37.000 arbeiders in Thailand in dienst. 60 procent van de productie komt uit Thailand van dit bedrijf. In het tweede kwartaal maakte men daar 53,8 miljoen harde schijven, dit is 32 procent van de totale markt van harde schijven.

Toshiba werknemers zo ongeveer 3900 in Thailand en 50 procent van de totale capaciteit van de levering van harde schijven in het gebied zijn getroffen. In het tweede kwartaal van 2011 was Toshiba de vierde leverancier met een hoeveelheid van 17.8 miljoen harde schijven. Toshiba heeft een markt capaciteit van 10.6 procent van de totale markt in harde schijven.

Op de tweede plaats staat Seagate met een fabriek die leeskoppen produceert in Teparuk in Thailand. Een ander onderdeel word in Korat Thailand gefabriceerd. Beide fabrieken zijn operationeel gebleven tijdens deze overstroming.

De overstromingen die nu al ongeveer twee maanden aanhouden hebben effect op het bedrijf Nidec die in 70 procent van de totale markt van harde schijven de motor van de harde schijf produceert. De bedrijven Western Digital, Seagate, Hitachi Toshiba en Samsung zijn afhankelijk van het bedrijf Nidec en hebben twee fabrieken Nidec electronics en Nidec Precision beide zijn in Ayutthaya noord west Thailand gevestigd.

Nog een onderdeel van de productie het bedrijf Hutchinson Technology heeft de productie moeten staken. Deze is gevestigd in Ayutthaya en door de overstroming en een tekort aan energie kon deze niet leveren. De planning is om in de Verenigde Staten de productie voort te zetten vanwege de grote vraag naar harde schijven.

Wereldwijd komt de productie van harde schijven voor 25 procent uit Thailand.

 

 

De geschiedenis van Seagate Technology, Inc.

Seagate is in 1979 opgericht in Scotts Vally, Californie door een groep zakenmensen inclusief Alan Shugart. Hij was een engineer bij Memorex voor vier jaar nadat hij achttien jaar bij IBM had gewerkt. Seagate was zijn tweede start met het oprichten Shugart Associates. Het bedrijf maakte floppy disk drives wat een standaard onderdeel van een personal computer was. Wanneer Shigart Associates verkocht was aan Xerox een jaar later, werd Shugart ontslagen. Van de Seagate groep bestaande uit vier oprichters oa. Tom Mitchell hij kwam van Commodore waar hij als general manager voor Commodore bedrijfs computers en had even daarvoor bij Bendix Fairchild Camera en Honeywell gewerkt. Shugart werd president en CEO van het nieuwe bedrijf terwijl Mitchell als senior vice president werd genomineerd.

Continue reading ‘De geschiedenis van Seagate’ »

LaCie Geschiedenis

LaCie Toaster

Lacie Toaster

LaCie is ontstaan uit twee verschillende bedrijven: La Cie in Portland, Oregon USA en électronique d2 in Parijs, Frankrijk. De twee organisaties specialiseerde zich in opslag van computerdata gebaseerd op een SCSI interface standaard om externe harde schijven op computers aan te sluiten. SCSI was in de systemen van Apple computers opgenomen als een standaard interface en de markt voor LaCie en D2 was geboren.

La Cie Ltd was opgericht in juli 1987 in Tigard Oregon USA. Joel Kamerman zijn ouders Robert en Tudy Kamerman en Roger Bates hebben LaCie opgericht. Joel Kamerman was LaCie’s president en general manager van juli 1987 tot December 1995.

Joel Kamerman heeft LaCie op drie principes gebaseerd. 1. Winst was belangrijker dan inkomsten. 2. Produkt variatie maakte meer winst. 3. Vertikale integratie was de sleutel tot LaCie’s lange termijn visie. LaCie’s motivatie was om speciale producten te maken met een goed ontwerp en waardevolle software toe te voegen om een gebruiker het nog makkelijker te maken.

In de Verenigde Staten was LaCie overgenomen door Plus Development, een onderdeel van de opslag fabrikant Quantum in December 1990 als een onderdeel van Quantum. LaCie had de licentie op exclusieve Apple gerelateerde externe SCSI harde schijven met een Quantum harde schijf. Joel Kamerman en Schott Philips onderhandelde over de deal tussen Apple Computers en LaCie.

In Europa was het franse bedrijf électronique d2 opgericht in 1989 door Pierre Fournier en Philippe Spruch. Vanuit hun appartement in de 14e arrondissement in Parijs waren hun activiteiten hoofdzakelijk het samenstellen van harde schijven in SCSI behuizingen en de verkoop van deze speciale externe harde schijven.

Rond 1990 was het bedrijf uit zijn voegen gegroeid en verhuisde naar een nieuw 900 2m in Rue Watt ook in Parijs. Op dat moment waren ontwerp behuizingen niet meer voldoende om de concurrentie de baas te zijn voor d2 R&D. D2 opende een paar filialen in Europa, de eerste in London in 1991 gevolgd door een kantoor in Brussel en Copenhagen. Het bedrijf begon met uitbreiden in de markt van Apple en pc gebruikers.

In 1995 nam électronique d2 het Amerikaans bedrijf LaCie over een onderdeel van Quantum. LaCie handelde in dezelfde markt als électronique d2 en de aankoop gaf een markt in de Noord Amerikaanse markt.

In 1998 had het bedrijf beslist om de naam LaCie wereldwijd aan te nemen. Zelfs nu is de naam d2 nog in gebruik bij verschillende modellen en werd al gebruikt toen LaCie werd opgericht.

De brood rooster harde schijf ontwerp door Philippe Starck

 • 1987 Joel Kamerman, Robert Kamerman, Tudy Kamerman, and Roger Bates richte La Cie, Ltd. in Tigard, Oregon, USA op. Introduceerde de Cirrus schijf, de eerste die een industriële prijs won voor het ontwerp.
 • 1989 Pierre Fournier (32) and Philippe Spruch (26) stichtte électronique d2 in Parijs op.
 • 1990 Plus Development, een Quantum coöperatien onderdeel van La Cie, Ltd.
 • 1990 d2 uitbreiding en verhuist naar rue Watt, Paris.
 • 1991 Het eerste kantoor in London (Verenigd Koninkrijk) ontwikkeling van de eerste d2 SCSI Pc-kaart voor een personal computer omgeving.
 • 1992 België opende zijn eerste kantoor in Brussel en Deense kantoren in Kopenhagen. Het Philippe Starck en Neil Poulton ontwerp.
 • 1993 Duitsland opende zijn kantoor in Düsseldorf, d2 verhuist naar een groter kantoor in Massy (Zuid Parijs).
 • 1994 Kantoren geopend in Rotterdam en Basel.
 • 1995 Kantoren geopend in Madrid en Milan, électronique d2 koopt LaCie, een onderdeel van Quantum. d2 krijgt de markt in Noord Amerika.
 • 1996 Kantoren geopend in Stockholm en de Canadese kantoren van LaCie is geopend in Toronto. électronique d2 is genomineerd in de Nouveau Marché in Paris.
 • 1997 Verhuizing van LaCie US naar Portland. électronique d2 neemt NATI, een reparatie en onderhouds bedrijf over. LaCie produceerde een lijn van hoge resolutie 21 inch monitoren en kleuren apparaten.
 • 1998 De naam LaCie vervangt de naam électronique d2 als de wereldwijde merknaam van het bedrijf.
 • 1999 LaCie beschikt over het bedrijf NATI.
 • 2000 Oprichting van de Australische dochteronderneming. lancering van de PocketDrive, een 2.5″ harde schijf.
 • 2001 Oprichting van de Japanese dochteronderneming. Lancering van de eerste 18-inch platte monitor en DVD spelers.
 • 2002 Lancering van de Fusion CD-RW en de eerste DVD rewritable branders.
 • 2003 Lancering van de eerste 500 GB externe Harde Schijven, LaCie Big Disk, portable harde schijven ontworpen door F.A. Porsche lijn voor opslag oplossingen, De eerste Triple Interface Harde schijven.
 • 2004 De eerste 1 TB Externe harde schijf de LaCie Bigger Disk.
 • 2009 LaCie koopt Caleido op, een Peer to peer opslag met de productnaam Wuala.

Produkten

LaCie’s originele producten waren externe SCSI harde schijven maar de producten lijn heeft zich aanzienlijk uitgebreid over de jaren, ook heeft de cd brander zijn intrede gedaan en de eerste DVD branders magnetische optische schijven. Syquest schijven, Tape backup, RAID arrays en mobiele usb en FireWire harde schijven.

ontwerpers

Le Coq opslag medium

Le Coq harde schijf

Le Coq harde schijf ontworpen door Neil Poulton.

Er werd in 1980 niet veel aandacht geschonken aan hardware ontwerp apparaten waren over het algemeen beige metalen boxen zonder – devices were generally beige metal boxes zonder franje omdat d2’s originele doelmarkt Apple Macintosh gebruikers waren. De eind gebruikers werkten in creatieve en artistieke beroepen. ontwerpers, drukkerijen, digitale video bewerkers etc. target market was Apple Macintosh ontwerpers, printers, digital video etc. Het voorzichtig ontwerpen van de smaak van deze gebruikers was de sleutel van het succes voor de d2/LaCie, en zij deden dit doordat de électronique d2 uitverkocht was in 1995. Ziba ontworpen in Portland Oregon, ontwerpt de hoofdlijn van LaCie’s producten, inclusief de award winnende Joule toren, de Cirrus en de Tsunami harde schijf. Rond 1995 had LaCie de awards voor de industriële ontwerp gewonnen voor elke extern opslag apparaat die zij hadden geïntroduceerd.

In Parijs, Frankrijk électronique d2 begon het bedrijf naam te maken. Vanaf 1991 door ontwerpers in te huren zoals Philippe Starck en Neil Poulton. De basis was ergonomics mooie ontwerpen en soms radicale veranderingen in ontwerp en ontwerp.

De franse ontwerper Philippe Starck ontwierp drie producten voor het bedrijf. K1, Apollo en Tokyo. Deze drie toaster harde schijven waren zware kasten met de hand gepolijst aluminium en hebben hun naam te danken aan de gelijkenis van de broodroosters uit 1950. Neil Poulton en Christophe Pillet en Starck zijn personeel gingen samenwerken in de toekomstige LaCie ontwerpers, zij runde het project. Een vierde Starck ontwerp was in 1992 klaar maar is nooit in productie genomen.

Industrieel ontwerper Neil Poulton had de langst lopend carrier in de geschiedenis met électronique d2/LaCie. Van 1991 tot heden. De in Schotland geboren Poulton ontwierp een aantal producten voor d2. De Shark, FM en de award winnende Phallic Le Coq harde schijf. Poulton heeft ook de grafische onderdelen de logo’s en de handleiding inclusief de verpakking ontworpen. Toen d2 LaCie overgenomen had in 1995, had Poulton het ontwerp voor de huidige LaCie logo de bedrijfs identiteit al ontworpen.

Poulton is verantwoordelijk voor het ontwerp van de best verkochte d2 range, PocketDrive range, de Rugged harde schijf, Litte Big Disk en een aantal professionele en ongesigneerde d2/LaCie producten vanaf 1991. Zijn FireWire boxen wonnen de franse Janus de l’Industrie’ award in 2007.
Christophe Pillet, beter bekend voor zijn meubel ontwerpen ontwierp producten voor d2 / LaCie van 1994 tot 1996 nadat Philippe Starck’s het kantoor verlaten had.

In 2003 Philippe Spruch gaf een onderzoeksbureau de opdracht de werelds beste ontwerp studio te vinden. Hij huurde de wereldbekende Porsche ontwerp studio en ontwierp een productlijn die de best verkochte producten tussen 2003 en 2006 waren.

Een aantal producten verkocht in 2006 waren Karim Rashid’s shocking Dayglo en de populaire Brick harde schijven ontworpen door de fransman Ora-Ito. Nooit ver van het controversiële, Ito’s award winnende USB Hub van 2007 moest van naam veranderd worden om verstrengeling met patenten te voorkomen.

In 2007 heeft het franse national museum Centre Georges Pompidou in Parijs de LaCie producten in hun collectie opgenomen. Hier zijn de historische Poulton’s Le Coq, d2, LBD, FireWire boxen, PocketDrive, de Rugged, Ito’s Brick, de USB Hub, en twee Porsche ontwerp harde schijven te bewonderen.

Heden zijn Poulton en Ito nog steeds werkzaam als ontwerpers voor Lacie.

LaCie Geschiedenis

LaCie Toaster

Lacie Toaster

LaCie is ontstaan uit twee verschillende bedrijven: La Cie in Portland, Oregon USA en électronique d2 in Parijs, Frankrijk. De twee organisaties specialiseerde zich in opslag van computerdata gebaseerd op een SCSI interface standaard om externe harde schijven op computers aan te sluiten. SCSI was in de systemen van Apple computers opgenomen als een standaard interface en de markt voor LaCie en D2 was geboren.

La Cie Ltd was opgericht in juli 1987 in Tigard Oregon USA. Joel Kamerman zijn ouders Robert en Trudy Kamerman en Roger Bates hebben LaCie opgericht. Joel Kamerman was LaCie’s president en general manager van juli 1987 tot December 1995.

Joel Kamerman heeft LaCie op drie principes gebaseerd. 1. Winst was belangrijker dan inkomsten. 2. Produkt variatie maakte meer winst. 3. Vertikale integratie was de sleutel tot LaCie’s lange termijn visie. LaCie’s motivatie was om speciale producten te maken met een goed ontwerp en waardevolle software toe te voegen om een gebruiker het nog makkelijker te maken.

In de Verenigde Staten was LaCie overgenomen door Plus Development, een onderdeel van de opslag fabrikant Quantum in December 1990 als een onderdeel van Quantum. LaCie had de licentie op exclusieve Apple gerelateerde externe SCSI harde schijven met een Quantum harde schijf. Joel Kamerman en Schott Philips onderhandelde over de deal tussen Apple Computers en LaCie.

In Europa was het franse bedrijf électronique d2 opgericht in 1989 door Pierre Fournier en Philippe Spruch. Vanuit hun appartement in de 14e arrondissement in Parijs waren hun activiteiten hoofdzakelijk het samenstellen van harde schijven in SCSI behuizingen en de verkoop van deze speciale externe harde schijven.

Rond 1990 was het bedrijf uit zijn voegen gegroeid en verhuisde naar een nieuw 900 2m in Rue Watt ook in Parijs. Op dat moment waren ontwerp behuizingen niet meer voldoende om de concurrentie de baas te zijn voor d2 R&D. D2 opende een paar filialen in Europa, de eerste in London in 1991 gevolgd door een kantoor in Brussel en Copenhagen. Het bedrijf begon met uitbreiden in de markt van Apple en pc gebruikers.

In 1995 nam électronique d2 het Amerikaans bedrijf LaCie over een onderdeel van Quantum. LaCie handelde in dezelfde markt als électronique d2 en de aankoop gaf een markt in de Noord Amerikaanse markt.

In 1998 had het bedrijf beslist om de naam LaCie wereldwijd aan te nemen. Zelfs nu is de naam d2 nog in gebruik bij verschillende modellen en werd al gebruikt toen LaCie werd opgericht.

De brood rooster harde schijf ontwerp door Philippe Starck

 • 1987 Joel Kamerman, Robert Kamerman, Tudy Kamerman, and Roger Bates richte La Cie, Ltd. in Tigard, Oregon, USA op. Introduceerde de Cirrus schijf, de eerste die een industriële prijs won voor het ontwerp.
 • 1989 Pierre Fournier (32) and Philippe Spruch (26) stichtte électronique d2 in Parijs op.
 • 1990 Plus Development, een Quantum coöperatien onderdeel van La Cie, Ltd.
 • 1990 d2 uitbreiding en verhuist naar rue Watt, Paris.
 • 1991 Het eerste kantoor in London (Verenigd Koninkrijk) ontwikkeling van de eerste d2 SCSI Pc-kaart voor een personal computer omgeving.
 • 1992 België opende zijn eerste kantoor in Brussel en Deense kantoren in Kopenhagen. Het Philippe Starck en Neil Poulton ontwerp.
 • 1993 Duitsland opende zijn kantoor in Düsseldorf, d2 verhuist naar een groter kantoor in Massy (Zuid Parijs).
 • 1994 Kantoren geopend in Rotterdam en Basel.
 • 1995 Kantoren geopend in Madrid en Milan, électronique d2 koopt LaCie, een onderdeel van Quantum. d2 krijgt de markt in Noord Amerika.
 • 1996 Kantoren geopend in Stockholm en de Canadese kantoren van LaCie is geopend in Toronto. électronique d2 is genomineerd in de Nouveau Marché in Paris.
 • 1997 Verhuizing van LaCie US naar Portland. électronique d2 neemt NATI, een reparatie en onderhouds bedrijf over. LaCie produceerde een lijn van hoge resolutie 21 inch monitoren en kleuren apparaten.
 • 1998 De naam LaCie vervangt de naam électronique d2 als de wereldwijde merknaam van het bedrijf.
 • 1999 LaCie beschikt over het bedrijf NATI.
 • 2000 Oprichting van de Australische dochteronderneming. lancering van de PocketDrive, een 2.5″ harde schijf.
 • 2001 Oprichting van de Japanese dochteronderneming. Lancering van de eerste 18-inch platte monitor en DVD spelers.
 • 2002 Lancering van de Fusion CD-RW en de eerste DVD rewritable branders.
 • 2003 Lancering van de eerste 500 GB externe Harde Schijven, LaCie Big Disk, portable harde schijven ontworpen door F.A. Porsche lijn voor opslag oplossingen, De eerste Triple Interface Harde schijven.
 • 2004 De eerste 1 TB Externe harde schijf de LaCie Bigger Disk.
 • 2009 LaCie koopt Caleido op, een Peer to peer opslag met de productnaam Wuala.

Produkten

LaCie’s originele producten waren externe SCSI harde schijven maar de producten lijn heeft zich aanzienlijk uitgebreid over de jaren, ook heeft de cd brander zijn intrede gedaan en de eerste DVD branders magnetische optische schijven. Syquest schijven, Tape backup, RAID arrays en mobiele usb en FireWire harde schijven.

ontwerpers

Le Coq opslag medium

Le Coq harde schijf

Le Coq harde schijf ontworpen door Neil Poulton.

Er werd in 1980 niet veel aandacht geschonken aan hardware ontwerp apparaten waren over het algemeen beige metalen boxen zonder – devices were generally beige metal boxes zonder franje omdat d2’s originele doelmarkt Apple Macintosh gebruikers waren. De eind gebruikers werkten in creatieve en artistieke beroepen. ontwerpers, drukkerijen, digitale video bewerkers etc. target market was Apple Macintosh ontwerpers, printers, digital video etc. Het voorzichtig ontwerpen van de smaak van deze gebruikers was de sleutel van het succes voor de d2/LaCie, en zij deden dit doordat de électronique d2 uitverkocht was in 1995. Ziba ontworpen in Portland Oregon, ontwerpt de hoofdlijn van LaCie’s producten, inclusief de award winnende Joule toren, de Cirrus en de Tsunami harde schijf. Rond 1995 had LaCie de awards voor de industriële ontwerp gewonnen voor elke extern opslag apparaat die zij hadden geïntroduceerd.

In Parijs, Frankrijk électronique d2 begon het bedrijf naam te maken. Vanaf 1991 door ontwerpers in te huren zoals Philippe Starck en Neil Poulton. De basis was ergonomics mooie ontwerpen en soms radicale veranderingen in ontwerp en ontwerp.

De franse ontwerper Philippe Starck ontwierp drie producten voor het bedrijf. K1, Apollo en Tokyo. Deze drie toaster harde schijven waren zware kasten met de hand gepolijst aluminium en hebben hun naam te danken aan de gelijkenis van de broodroosters uit 1950. Neil Poulton en Christophe Pillet en Starck zijn personeel gingen samenwerken in de toekomstige LaCie ontwerpers, zij runde het project. Een vierde Starck ontwerp was in 1992 klaar maar is nooit in productie genomen.

Industrieel ontwerper Neil Poulton had de langst lopend carrier in de geschiedenis met électronique d2/LaCie. Van 1991 tot heden. De in Schotland geboren Poulton ontwierp een aantal producten voor d2. De Shark, FM en de award winnende Phallic Le Coq harde schijf. Poulton heeft ook de grafische onderdelen de logo’s en de handleiding inclusief de verpakking ontworpen. Toen d2 LaCie overgenomen had in 1995, had Poulton het ontwerp voor de huidige LaCie logo de bedrijfs identiteit al ontworpen.

Poulton is verantwoordelijk voor het ontwerp van de best verkochte d2 range, PocketDrive range, de Rugged harde schijf, Litte Big Disk en een aantal professionele en ongesigneerde d2/LaCie producten vanaf 1991. Zijn FireWire boxen wonnen de franse Janus de l’Industrie’ award in 2007.
Christophe Pillet, beter bekend voor zijn meubel ontwerpen ontwierp producten voor d2 / LaCie van 1994 tot 1996 nadat Philippe Starck’s het kantoor verlaten had.

In 2003 Philippe Spruch gaf een onderzoeksbureau de opdracht de werelds beste ontwerp studio te vinden. Hij huurde de wereldbekende Porsche ontwerp studio en ontwierp een productlijn die de best verkochte producten tussen 2003 en 2006 waren.

Een aantal producten verkocht in 2006 waren Karim Rashid’s shocking Dayglo en de populaire Brick harde schijven ontworpen door de fransman Ora-Ito. Nooit ver van het controversiële, Ito’s award winnende USB Hub van 2007 moest van naam veranderd worden om verstrengeling met patenten te voorkomen.

In 2007 heeft het franse national museum Centre Georges Pompidou in Parijs de LaCie producten in hun collectie opgenomen. Hier zijn de historische Poulton’s Le Coq, d2, LBD, FireWire boxen, PocketDrive, de Rugged, Ito’s Brick, de USB Hub, en twee Porsche ontwerp harde schijven te bewonderen.

Heden zijn Poulton en Ito nog steeds werkzaam als ontwerpers voor Lacie.