Archive for november, 2011

http://www.hardeschijfdokter.nl/img/Data_Recovery.jpg

Data Recovery Hardeschijfdokter

Het doel is om informatie te delen op computer gebied. Mijn kennis van zaken bestaan uit data recovery van alle opslag mediums. Het is allemaal begonnen met een 8 inch floppy disk die eind 1960 zijn intrede deed. Deze werden verder ontwikkeld en in 1971 lagen deze pas in de winkel. In 1976 kwam de 5.25 inch floppy disk. In 1984 kon deze ook aan twee zijden beschreven worden wat de opslag capaciteit aanzienlijk verhoogde tot 1.2 mb

 

Na het opstarten van een computer met een 5.25 inch floppy disk kon je ook gegevens opslaan op een cassette bandje. Dit was handig om bijvoorbeeld een brief of spel op te slaan. De floppy disk is wel gevoelig voor storingen door stofdeeltjes of andere verontreiniging. Dit ging dan tussen de eigenlijke schijf en de buitenkant zitten waardoor dit ging schuren en de floppy uiteindelijk beschadigd raakte. De tape streamer die toen ook al gebruikt werd bleek een betrouwbaar middel om data op te slaan. Heden ten dagen wordt deze manier van opslag nog gebruikt om backups te maken voor als een systeem een crash zou hebben. In theorie zou een cassette 30 jaar mee moeten gaan om data te bewaren wat een uitzonderlijk lange tijd is dit ten opzichte van andere opslag mediums.

 

Toen de 3.5 inch floppy disk (door IBM ontwikkeld) zijn intrede deed in 1986 had deze 2 varianten. De eerste was een 720 KB dubbele intensiteit. De tweede was de 1.44 mb met een hoge intensiteit. De laatste van deze twee wordt nu nog veel gebruikt om kleine bestanden op te bewaren voornamelijk administratie of systemen zoals een pompstation installatie die dmv. een computer aangestuurd wordt. Omdat deze systemen kostbaar zijn worden deze dan ook niet snel vervangen. De 3.5 inch floppy disk is ook veel gebruikt om nieuwe computers van een besturing systeem te voorzien. Hierbij moest een driver op de floppy gekopieerd worden om het besturing systeem Microsoft Windows XP te installeren op een personal computer.

 

In 1985 werd de cd-rom ontwikkeld. Een schijfje van 1,2 mm dik en 120 millimeter in diameter met een dun laagje van aluminium om een weerkaatsing te geven. Een variant hiervan is de 80 millimeter in diameter cd-rom en wordt ook wel de mini cd-rom genoemd. Hier zijn drie varianten van cd-rom dvd-rom mogelijk. De geperste versie die in de fabriek geperst worden met voornamelijk muziek. De cd-rom dvd-rom waarmee de thuisgebruiker data kan branden. De rw-rom die gewist kan worden en op nieuw beschreven kan worden. De geperste versie is het langste houdbaar. De cd-rom dvd-rom die de thuisgebruiker gebrand heeft zijn gemiddeld maar 7 jaar houdbaar. Hierna treed corrosie op en wordt het plaatje onleesbaar. Het is dus slim om altijd een brand datum te vermelden om data verlies te vermijden.

 

In 1960 is men al begonnen aan de ontwikkeling van de harde schijf. De harde schijf werd in 1980 commercieel beschikbaar maar was erg duur in aanschaf. Eind 1980 werden deze harde schijven al standaard in computers geïnstalleerd. De ontwikkeling tot nu hebben grote verschillen laten zien in opslag en transmissie van data. De eerste harde schijven hadden een opslag capaciteit van 3.75 mb. Tegenwoordig is een harde schijf groter dan 2 terabyte geen uitzondering meer. Een aluminium plaatje met een magnetische laag als coating wordt gebruikt om de enen en nullen op te slaan. Deze word door middel van een armpje en een leeskop beschreven en gelezen.

 

Wel vraag ik mij af hoe het zit met de betrouwbaarheid van al deze opslagmedia. De consument heeft het volle vertrouwen in deze apparaten maar als deze stoppen met werken heeft dit meestal dramatische gevolgen. Verlies van gegevens, administraties en foto’s zijn dan onvermijdelijk. data recovery is dan nog de enigste optie om gegevens te recoveren. Maar het ligt eraan waardoor een opslagmedium defect raakt. Het vallen van een harde schijf is meestal een definitief verlies van gegevens. De leesplaatjes van de harde schijf worden dan door een verbogen leeskop beschadigd en onherstelbaar vernietigd. Online backup is voorzover de meest veilige manier om een backup te maken. Als je alle mogelijke manieren bedenkt waardoor een opslagmedium defect kan raken. Ouderdom, slijtage, brand, waterschade, diefstal zijn een aantal oorzaken waardoor gegevens verlies mogelijk is. De vuistregel voor een 100 procent backup is de data op twee mediums te bewaren in twee verschillende gebouwen. Bij een online backup worden aan alle eisen voldaan. Gelukkig is de concurrentie bij bedrijven die deze service aanbieden scherp en zal de prijs voor een abonnement gunstig zijn. Deze kosten per maand zijn nu al zo laag dat een eigen externe harde schijf al duurder is in levensduur en aanschaf dan deze service per maand kost.

Data recovery

Data recovery is het proces om data van beschadigde, corrupte, niet-werkende opslagmedia af te halen wanneer dit niet meer op een gebruikelijke manier mogelijk is. Vaak word de data gerecoverd van opslagmedia zoals interne of externe harde schijven, solid-state schijven (SSD), USB flash geheugen, tapes, CD, DVD, RAID systemen, en andere elektronica. Recovery zal nodig zijn bij fysieke schade aan een opslag apparaat of logische schade aan de partitie systeem dan niet toegankelijk is voor het besturingssysteem.

Het meest voorkomende data recovery process is het niet opstarten van het besturingssysteem. Waar het probleem niet makkelijk is om alle data naar een ander opslagmedium te kopieren. Dit kan gedaan worden met een live-CD, meestal kan de schijf met een storing eenvoudig aangekoppeld worden. Met een bestandsmanager of data recovery software kan deze waardevolle data dan gekopierd worden naar een backup schijf om het besturingssysteem te vervangen.

Een ander mogelijk probleem is een storing in het opslag apparaat. In deze gevallen zal het moeilijker zijn om de data van deze apparaten te recoveren. Het apparaat zal tot op zekere hoogte hersteld moeten worden en zo ook het bestandssysteem, de partitie of de master boot record. Disk recovery technieken op software gebaseerd van corrupte data tot hardware reparatie met een fisieke storing aan een beschadigde harde schijf. Als data recovery bij een harde schijf nodig is zal dit maar eenmalig uitgevoerd worden voor alle data die nog te recoveren is.

In een ander geval zijn er bestanden verwijderd van een opslag medium. Verwijderde bestanden zijn niet gelijk permanent verloren. Bij het verwijderen van bestanden wordt de referentie naar de data verwijderd in een mappen structuur. De vrijgekomen ruimte wordt dan later weer gebruikt om data weg te schrijven. Tussen deze gebeurtenissen in is data recovery mogelijk en kan data hersteld worden. Deze soort van data recovery word vaak gebruikt bij forensisch onderzoek waarbij expres data is verwijderd om inzage te geven in de data die verwijderd is.

Het recoveren van data met fysieke schade

Een heel scala van storingen kan fysieke schade inhouden bij opslag media. CD-Rom’s kunnen problemen hebben met de metalen legering die tussen de twee kunstof plaatjes geperst zijn. Ook krassen zijn vaak een probleem bij dit medium. De houdbaarheid van dit soort opslag mediums is ook meestal beperkt houdbaar tot ongeveer zeven jaar. Harde schijven kunnen een aantal mechanische storingen hebben zoals een leeskop storing, de motor die niet meer werkt die de leesplaatjes laat draaien. Storingen aan de elektronica ten gevolge van piekspanning. Tapes kunnen breken. Fysieke schade heeft meestal ook verlies van data tot gevolg en in veel gevallen is de mappen structuur ook beschadigd. Bij fysieke schade zal altijd eerst het probleem verholpen moeten worden om data van het apparaat te kunnen recoveren.

De meeste fysieke schade kan meestal niet door de eind gebruiker worden hersteld. Als bijvoorbeeld een harde schijf geopend wordt in een normale omgeving kunnen er stofdeeltjes op de leesplaatjes komen. Als de lees en schrijfkop hier overheen komt kan de leeskop beschadigd raken en een verdere data recovery onmogelijk maken. Eind gebruikers hebben niet de hardware en kennis van zaken om data recovery mogelijk te maken. Dure data recovery bedrijven zullen dan ingeschakeld moeten worden om de data terug te halen.

Recovery technieken

Het recoveren van data bij harde schijven met fysieke schade kan op veel manieren gedaan worden. Een aantal schades kan hersteld worden om direct data recovery uit te voeren. Maar er kan hiernaast ook logische schade ontstaan zijn. Een speciaal harde schijf kopieer techniek wordt dan gebruikt om ieder leesbaar gedeelte te kopiëren naar een bestand. Wanneer deze handeling voltooid is en op een betrouwbaar medium staat kan dit geanalyseerd worden met speciale software om de data weer in zijn originele staat te herstellen.

Hardware reparatie

Media met een grote elektronische storing moeten eerst hersteld worden om data recovery mogelijk te maken.

Voorbeelden van fysieke recovery procedures zijn: het verwijderen van de PCB printed circuit bord (de elektronica aan de buitenkant van een harde schijf) en deze vervangen met een geschikte PCB. Een live swap (wisselen) van de PCB wordt ook wel gedaan. Bij schade aan het systeem gedeelte wordt de donor schijf opgestart en de PCB wordt dan op de harde schijf geplaatst met de fysieke schade. Een leeskop vervangen met geschikte onderdelen van een donor schijf. De leesplaatjes in een ander geschikte donor schijf plaatsen. Vaak word een combinatie van deze technieken toegepast. Sommige data recovery bedrijven hebben een procedure van een hoge technische graad. En zijn niet geschikt om door een ongetraind persoon te laten uitvoeren. Deze handelingen zullen altijd de garantie van de harde schijf schaden.

 

 

een backup online maken

Cloud backup online

Online Backup now has a super offer which will interest many computer users to make use of it. For less than 5 euros per month allows unlimited backup running a computer. I think that in this digital world we live well enough to secure your photos. Unfortunately, I mean. My profession often fined that there is no backup of the files is created. When a hard drive crash, then data recovery must be performed this can be an expensive business. For a USB hard drive that you must treat it as a box of eggs because the hard disk is so sensitive that it seems to me this is an affordable solution for many people. A hard disk or a 100 euro for a little over 2 years maintained a backup. A hard disk has not eternal life, so this is a great deal. Remember that open files like Outlook with the Outlook PST file will not always backup   well when it is opened.

Apple History

Apple de allereerste

The first Apple

The first Apple

The first Apple was created in 1976 by Steve Wozniak. He has a couple of years to build the first Apple. The board was composed of several parts. A System monitor and keyboard was not delivered. The owner of this Apple itself has a System built to the motherboard and keyboard mount.

On April 1, 1976 have Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne started the company Apple. The product was called the Apple 1 kit. This was hand made by Steve Wozniak and had a proccesor motherboard, RAM memory and a graphics chip that only simple text could be made visible.The Apple I was put into production in July 1976 was 666.66 U.S. dollars and cost 466.69 euros. Now, this computer cost $ 2572 Euro 1800 should have because of inflation.

Apple was created as a cooperative on January 3, 1977 Ronald Wayne without his share of the company that sold back to Steve Jobs and Steve Wozniak. The multi-millionaire Mike Markkula provided essential items such as expertise in sales and marketing, he borrowed $ 250.000 to the company for a start.

The Apple II was introduced on April 16, 1977, and was definitely different than its competitors because it came with a color graphics card. The competitors were the TRS-80 and Commodore PET with a tape recorder that worked. Apple surpassed those computers with a 5 ¼ inch floppy disk drive.

VisiCalc spreadsheet program developed for the Apple II and gave the business market and the home user a reason to buy the Apple II. Apple was now in third place in the business market. By the end of the seventies had been Apple developers and production staff in service.

In May 1980 they introduced the Apple III to compete against IBM and Microsoft.Steve Jobs was right all convinced that all future computers a graphical interface environment needed and he began to develop the Apple Lisa. When Apple entered the market with this they generated more capital than the Ford Motor Company in 1956.

At Apple, most millionaires (300) was born and there is no other company that after she did. In 1978 Steve Jobs to the Apple Lisa project started in 1982 but now he had to stop a team with this company because they are low budget Macintosh took over.

Lisa won the race against competitors in 1983 and became the first personal computer to the public with a graphical environment. Commercially, this was seen as a flop because of the high purchase price and the limited amount of available software.

In 1984 Apple launched the first Macintosh with a television campaign. The Macintosh sold well but sales declined due to the high purchase price and the limited amount of software. This changed when the LaserWriter and PostScript laser printer for a reasonable price was introduced. The Mac was this progressive because the Macintosh GUI.

In 1989, Apple released the first portable Macintosh computer in 1991 and the PowerBook. They were just as powerful as a desktop Mac, but weighed 7.5 pounds with a time of twelve hours on the batteries. The same year, Apple released a major upgrade to System 7 operating system. A color interface and networking capabilities. This was the base until 2001.

The subsequent years were good and bad products. The upward trend is still with the Mac mini, iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air a great success.

On December 25, 2010, Apple had record revenue of $ 26.74 billion.

On Wednesday, October 5, 2011 Steve Jobs is deceased.

The third largest exporter of hard drives is Thailand, the worst flooding in more than 50 years, the problems with the manufacture and export of hard drives. It is still early to draw conclusions, but it looks as though this is up to the first quarter of 2012 will last.

Demand, the flooding was 176.2 million hard drives during the fourth quarter of 2011. This is 25.9 percent of total production in 2011.

Western Digital and Toshiba stopped production temporarily. Both companies have their factory in Pathum Thani province near Bangkok.

Western Digital has the largest manufacturing and 37,000 workers employed in Thailand. 60 percent of production comes from Thailand for this company.In the second quarter, 53.8 million people there hard drives, this is 32 percent of the total market for hard drives.

Toshiba employees to about 3,900 in Thailand and 50 percent of the total capacity of the supply of hard drives in the affected area. In the second quarter of 2011 was the fourth Toshiba dealer with a volume of 17.8 million hard drives. Toshiba has a market capacity of 10.6 percent of the total market in hard drives.

In second place is Seagate with a factory that produces Teparuk reading heads in Thailand. Another component word in Korat Thailand manufactured. Both plants have been operating during this flood.

The flooding that already hold about two months have impact on the company NIDEC that 70 percent of the total market for hard drives the motor of the hard drive produces. The companies Western Digital, Seagate, Hitachi and Toshiba Samsung depend on the company and have two factories NIDEC NIDEC NIDEC Precision Electronics and both are located in Ayutthaya north west Thailand.

Another part of the production company Hutchinson Technology has to stop production.This is based in Ayutthaya and the flooding and a shortage of energy could not deliver. We plan to in the United States to continue production because of the high demand for hard drives.

Worldwide, the production of hard drives for 25 percent of Thailand.